Biyospeleoloji terimi, etimolojik bakımdan Yunanca kökenli olup BIOS (Canlı) + SPELEOS (Oyuk, Kovuk) + LOGOS (Bilim) kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiştir. Biyospeloloji, temelde iki temel bilim dalını, biyoloji ve speleolojiyi, bir araya getiren disiplinler arası bir alandır. Bu nedenle biyospeleoloji çalışan araştırmacılar, biyoloji disiplinine dair mağara organizmalarının ekolojisi, taksonomisi, fizyolojisi ve etolojisi hakkında detaylı, mağara bilimine dair jeomorfoloji, tektonik, hidroloji ve mağara iklimi gibi konularda ise temel bilgiye sahibi olmalıdırlar (Gottstein Matočec vd., 2002).

 

Gottstein Matočec, S., Ozimec, R., Jalžić, B., Kerovec, M. & Bakran-Petricioli, T., 2002: Raznolikost i ugroženost podzemne faune Hrvatske, Zagreb, p. 1-82.